Doelgroep en inhoud: POCT.nl is een onafhankelijk informatie platform voor zorgverleners die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen rondom POCT. De nieuwste technologieën, richtlijnen en protocollen, implementatiestrategieën, visie en meningen van POCT-specialisten worden op een onafhankelijke manier geduid en er worden handvaten gegeven om deze ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Redactionele onafhankelijkheid: POCT.nl heeft als doel om zorgverleners te informeren over POCT. De redactie van POCT.nl is leidend en onafhankelijk bij het maken van de keuzes en inhoud van de redactionele artikelen. Sponsors hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van de redactionele artikelen. Dit is tevens een voorwaarde voor sponsoring. De advertorials van sponsors worden aangeduid met: ‘Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met …’ De verantwoordelijkheid over de inhoud van de advertorials ligt bij de sponsors.

POCT.nl in ontwikkeling: POCT.nl is een startend initiatief van Uitgeverij Flexx. Momenteel zijn wij bezig om dit platform vorm te geven. Bent u actief in de zorg op het gebied van POCT en denkt u dat u een inhoudelijk waardevolle bijdrage kunt leveren aan dit nieuw platform? Neem dan contact op met Uitgeverij Flexx op 073 613 20 34 of mail.